Tatt form som et flott og nytt nabolag

2023 ble et år preget av høy prisvekst, økte renter og mye usikkerhet. Allikevel ble det overlevert et betydelig antall nye boligenheter i året som nå er lagt bak oss.

Vi er nå smått i gang med 2024, nytt år nye muligheter – og forhåpentligvis en noe mer forutsigbar fremtid med tanke på renter og prisvekst.

Barlindløkka har i løpet av 2023 tatt form som et flott og nytt nabolag, et godt tilskudd til Andebu, ikke langt fra Andebu sentrum.

Vi har lagt ned betydelige resurser i å gjøre tomtene byggeklare. Noe av intensjonen med dette er å begrense de mest omfattende grunnarbeidene til et minimum av hensyn til de som nå har flyttet inn. I tillegg har dette gitt god kontroll på massebalansen på feltet som igjen er et positivt bidrag av hensyn miljø. Det gjør også at vi er godt forberedt når det kommer nye boligkjøpere i tiden fremover og byggetiden kan reduseres noe.

Barlindtunet  |  4-mannsboliger i borettslag

Første 4-mannsbolig er ferdigstilt, det er overlevert 4 leiligheter i Barlindtunet borettslag. Neste trinn med ny 4-mannsbolig er lagt ut for salg, og vi setter i gang bygging av denne straks vi har solgt 2 leiligheter i dette trinnet.

Den neste kjøperen av leilighet i firemannsbolig i Barlindtunet gis en fordel med et imponerende ekstra tilvalg eller ekstrautstyr til en verdi kr. 100 000,-

Den neste boligkjøperne i kommende byggetrinn på Barlindtunet blir nå tildelt en betydelig fordel: En eksklusiv mulighet til å velge tilvalg eller ekstrautstyr for hele 100 000 kroner. Dette gir dem friheten til å skreddersy og oppgradere sin kommende leilighet i tråd med personlige ønsker og behov. Tilvalgene kan være alt fra oppgraderinger av kjøkken, baderomsinnreding, el-artikler til tilpasninger i materialvalg og annet til boligen. Mulighetene er mange, og dette er sjansen til å gjøre hjemmet sitt ekstra spesielt.

Barlindveien  |  Eneboliger

Det er bygget 5 flotte eneboliger i Barlindveien hvorav 4 er overlever til kjøper. Den siste eneboligen bygger vi som visningsbolig, den er snart klar for visning.

Eneboligene som nå er overlevert har fått ulik karakter og innhold ettersom dagens eiere har gjort ulike endringer og tilvalg gjennom byggeprosessen, som gjør at boligene er tilpasset den enkelte familie.

Lekeplass

Sentralt på feltet er det regulert inn et stort område avsatt til lek og rekreasjon, noe som vil bli et godt tilskudd og et trivelig samlingspunkt for nabolaget. Mesteparten av dette området er ferdigstilt, men det gjenstår tilsåing og pynting til våren.

Kommunal infrastruktur

Infrastruktur som vei, vann og avløp er overlevert til Sandefjord kommune som har ansvaret for det praktiske som f.eks. brøyting, kantslåing av grøfter, vedlikehold osv.

Høres dette spennende ut?
Ta gjerne kontakt med megler Thomas Otterbech på mobil 970 87 056 / e-post to@aktiv.no for å høre mer om dette.

Du kan også ta kontakt med Brunlanes Eiendom AS. Patrick C. Bekkevold på mobil 916 17 920 / e-post pb@brunlaneseiendom.no